Wie zijn wij

Wij bestaan uit een enthousiast en ervaren team van GZ-psychologen, systeem therapeuten en orthopedagogen / psychologen. Wij zijn bijna allen geschoold in cognitieve gedragstherapie en EMDR. Sommige van ons hebben ook andere specialismes zoals speltherapie, systeemtherapie of diagnostiek.

Lonneke Goedman
Lonneke Goedman

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

Praktijkhouder

06 405 021 54

Leer Lonneke kennen
Lonneke Goedman

Lonneke Goedman

Praktijkhouder

GZ Psycholoog Kind en Jeugd

Lid van: NVGZP, LVPP, Vereniging EMDR Nederland

BIG nummer: 49919030925

AGB Code: 94100011

Werkdagen: Maandag t/m donderdag. In de oneven weken vrij op woensdagmiddag.

Email: lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 405 021 54

Vanaf jonge leeftijd heb ik affiniteit met kinderen die op enige wijze vastlopen. Mede daarom ben ik ook orthopedagogiek gaan studeren. Ik ben inmiddels geruime tijd afgestudeerd als orthopedagoog en heb de postdoctorale GZ opleiding afgerond met als specialisatie kind en jeugdigen. Ik heb brede ervaring opgedaan binnen verschillende sectoren van de jeugdzorg en jeugd GGZ. Ik voer geprotocolleerde behandelingen uit welke evidence based zijn. De behandelingen zijn gestoeld op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Naast dat ik een BIG geregistreerde GZ Psycholoog ben, ben ik ook EMDR therapeut (basis & vervolg opleiding afgerond).


Sleutelwoorden voor mij zijn: gedrevenheid, humor, enthousiasme, zuiverheid en betrokkenheid. Ik zet mij dan ook 100% in voor mijn cliënten. Ik geloof in het bieden van perspectief, oprecht zijn en bedenk creatieve oplossingen. Ik ga uit van iemands kracht en neem dit ook als vertrekpunt bij de start van de behandeling.

Marjolein Mallens
Marjolein Mallens

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

Hoofd behandeling & diagnostiek

06 483 510 75

Leer Marjolein kennen
Marjolein Mallens

Marjolein Mallens

Lid van de NVO en vereniging EMDR

AGB code: 94-010685

BIG nummer: 69909726725

Werkdagen: Maandag t/m donderdag

Email: marjoleinmallens@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 483 510 75

Als orthopedagoog en GZ-psycholoog kind en jeugd heb ik brede ervaring opgedaan in verschillende settingen zoals ziekenhuizen, de specialistische GGZ en de basis GGZ. Daarbij staat voor mij steeds de aansluiting bij het kind en de jongere centraal waarbij enthousiasme, flexibiliteit, oprechte interesse en analytisch denken sleutelwoorden zijn.


Ik werk met methoden en gedachtengoed vanuit onder andere de oplossingsgerichte benadering en de cognitieve gedragstherapie. Naast dat ik een BIG geregistreerde GZ Psycholoog ben, ben ik ook EMDR therapeut (basis & vervolg opleiding afgerond).

Nina van Rijk
Nina van Rijn

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

06 343 031 62

Leer Nina kennen
Nina van Rijk

Nina van Rijn

Functie: GZ-psycholoog

Lid van: NVGZP, VEN

BIG registratie: 89920769725

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Email: nina@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 343 031 62

Sinds 2009 werk ik met plezier in de jeugdhulpverlening. Bij verschillende instellingen heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Ik heb zowel ervaring in de psychiatrie als in de jeugdzorg.


In de afgelopen jaren heb ik mij mogen ontwikkelen tot GZ-psycholoog en EMDR therapeut (basis-en vervolg opleiding afgerond). Ik houd me zowel bezig met diagnostiek als met behandeling. In mijn behandelingen maak ik gebruik van EMDR, CGT en oplossingsgerichte therapie. Ik vind het belangrijk om, naast het gezinssysteem, indien mogelijk, ook het netwerk van het kind of de jongere bij de behandeling te betrekken.


Woorden die mij omschrijven zijn professioneel, communicatief vaardig, betrokken en direct. Daarnaast vind ik verbinden, openheid en humor in mijn werk belangrijk.

Sophie Speijer
Sophie Speijer

Orthopedagoog NVO

06 187 371 57

Leer Sophie kennen
Sophie Speijer

Sophie Speijer

Orthopedagoog NVO 23751

Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor jeugd (SKJ): 120008691

Werkdagen: Dinsdag t/m vrijdag

Email: sophie@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 187 371 57

Vanaf het moment dat ik mocht werken ben ik met kinderen gaan werken; van oppas, kinderfotograaf, pedagogisch medewerker in de kinderopvang tot vrijwilliger op de kinderafdeling van het Emma kinderziekenhuis. Logischerwijs koos ik voor de opleiding orthopedagoog waarna ik ervaring op deed bij verschillende organisaties in de jeugdzorg van lichte tot zware zorg (residentiele jeugdzorg, basis- en specialistische zorg).


Waar ik ook met kinderen werk, overal dagen kinderen mij uit in mijn werk om nieuwsgierig en creatief te blijven. De fantasierijke, grenzeloze en positieve kijk die kinderen op het leven hebben maken dat ik veel plezier en energie haal uit mijn werk.


Ik vind het prettig om werk op maat te leveren voor kinderen, geen kind en gezin is hetzelfde. Ik combineer oplossingsgerichte, cognitief gedragstherapeutische en een systeemgerichte aanpak in mijn werk. Daarnaast help ik kinderen en ouders te verklaren waar bepaalde problemen vandaan komen door middel van diagnostiek. Vanuit een verklaring kan er gekeken worden naar passende ondersteuning voor ouders, school en/of het kind.

Alissa Sikkenk
Alissa Sikkenk

Orthopedagoog NVO

06 189 158 86

Leer Alissa kennen
Alissa Sikkenk

Alissa Sikkenk

NVO Orthopedagoog 20374

SKJ 120004848

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag

Email: alissa@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 189 158 86

Binnen Praktijk Op-Maat-Gemaakt ben ik werkzaam als orthopedagoog en houd ik mij bezig met zowel diagnostiek als behandeling bij problemen op het gebied van o.a. aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerproblemen. Mijn expertise ligt op het gebied van intelligentieonderzoek, hoogbegaafdheid en dyslexie.

Naast mijn werk bij Praktijk Op-Maat-Gemaakt geef ik trainingen aan andere professionals in nieuwe intelligentietesten zoals de WISC-V. In de afgelopen jaren ben ik naast mijn werk als orthopedagoog werkzaam geweest als docent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik gaf daar o.a. cursussen over diagnostiek en communicatievaardigheden.

Ik vind het als orthopedagoog erg leuk om bezig te zijn met diagnostiek omdat we dan gaan zoeken en puzzelen om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van het kind of de jongere. Elke situatie levert weer andere vragen op waardoor geen een diagnostiektraject hetzelfde is. De resultaten van de diagnostiek geven vervolgens weer mooie aanknopingspunten voor de begeleiding en behandeling.

Maaike Martens
Maaike Martens

Systeemtherapeut

06 172 024 85

Leer Maaike kennen
Maaike Martens

Maaike Martens

Geregistreerd systeemtherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie EFT therapeut en ingeschreven bij de stichting EFT Nederland

KVK nummer: 641697766

AGB code: 90102873

Werkdagen:

Maandagmiddag, dinsdag donderdag, vrijdag

Email: maaike@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 172 024 84

Als systeemtherapeut (gezinstherapeut) ben ik opgeleid om gezinnen/ouders die op een bepaald moment vastlopen met elkaar of vast zitten in niet helpende patronen in te behandelen om weer goed samen verder te kunnen. Dit doe ik door het gesprek aan te gaan met de gezinsleden vaak in wisselende samenstelling. Ik maak gebruik van o.a onderdelen uit de methodiek van Nieuwe Autoriteit, AFFT en EFT.

Sinds 2003 ben ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heb ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.

Respect, empathie en humor zijn kenmerkend voor mijn manier van werken. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar wat ouders en kinderen nodig hebben om weer in vertrouwen verder te kunnen met elkaar.

Sanne Sluis
Sanne Sluijs

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

06 285 081 87

Leer Sanne kennen
Sanne Sluis

Sanne Sluijs

Orthopedagoog en GZ-psycholoog Kind en Jeugd

BIG registratie: 99925391025

AGB code: 94017617

Werkdagen: Dinsdag, woensdag en vrijdag

Email: sannesluijs@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 285 081 87

Sinds 2013 ben ik werkzaam in de Jeugd GGZ. Sinds het najaar van 2021 werk ik met veel plezier als (geregistreerd) GZ-psycholoog bij Praktijk Op Maat Gemaakt.


Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Ik vind het een uitdaging om een kind/jongere en hun systeem (gezin, school, vrienden, etc.) zo goed mogelijk te leren kennen en bij ze aan te sluiten, om zo beter te kunnen begrijpen wat maakt dat een kind of jongere vastloopt en een passende behandeling te kiezen. Het betrekken van het systeem bij de diagnostiek en/of behandeling is in mijn werk als GZ psycholoog een belangrijk aandachtspunt. Door middel van scholing ben ik mij verder aan het verdiepen in de systeemtherapie, en in onze praktijk werk ik graag samen met de systeemtherapeuten.


Kernwaarden voor mij zijn; een open blik, nieuwsgierigheid, betrokkenheid, transparantie en betrouwbaarheid. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich op hun gemak en gerespecteerd voelen, zodat we gezamenlijk tot een zo goed mogelijk plan kunnen komen om een kind zich weer op een plezierige en fijne manier te laten ontwikkelen.

Emilie Ledeboer
Emilie Ledeboer

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

06 403 102 48

Leer Emilie kennen
Emilie Ledeboer

Emilie Ledeboer

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

BIG: 99925348625

KVK: 76052885

AGB-code: 94106073

Werkdagen: Woensdag, donderdag

Email: emilie@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 403 102 49

Als Orthopedagoog en GZ-psycholoog Kind & Jeugd heb ik brede ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en gezinnen in diverse settingen, waaronder de basis en specialistische GGZ en hulpverlening voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Een mooie uitdaging vind ik het om gezinnen te ontmoeten met verschillende achtergronden en samen te werken om tot antwoorden en oplossingen te komen. Een toegankelijke en veilige sfeer waarin de ander zich op zijn gemak voelt, vind ik essentieel. Afhankelijk van de vraag, verricht ik diagnostisch onderzoek en/ of behandeling. In mijn behandelingen maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden, die ik op maat toepas (o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR).


Ik denk graag mee over wat bij iemand past, gericht op het weer met vertrouwen zelf verder kunnen. De vraag en sterke kanten van een kind, jongere en gezin staan hierbij voor mij centraal.


Openheid, betrokkenheid en ruimte voor luchtigheid en humor, vind ik belangrijke elementen in mijn werk.

Jantine Tijdeman
Jantine Tijdeman

GZ Psycholoog Kind & Jeugd / Speltherapeut

06 289 112 50

Leer Jantine kennen
Jantine Tijdeman

Jantine Tijdeman

GZ-psycholoog, specialisatie spel

Lid van de NVO

BIG: 19061660025

AGB-code: 94101307

Werkdagen: dinsdag of woensdag

Email: jantine@Praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 289 112 50

Al van jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde werken. Na de PABO heb ik korte tijd als juf gewerkt, maar ik merkte dat ik het vooral leuk vond om kinderen te helpen bij wie het op school even niet zo goed lukte, om welke reden dan ook. Ik ben toen orthopedagogiek gaan studeren en daarna nog verder gaan leren voor GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende praktijken voor kinder- en jeugdpsychologie. Daarnaast werk ik al jaren als onderwijsadviseur op basisscholen. Om nog beter de aansluiting te vinden bij kinderen heb ik mij gespecialiseerd in spel. Kinderen kunnen hun woede, verdriet en angst soms niet uiten en spel biedt een mogelijkheid deze kinderen te helpen. Spel is hun taal. En als er taal is, kan er gecommuniceerd worden.


In mijn werk vind ik het belangrijk dat de begeleiding wordt geboden vanuit een zeer kindgerichte en belevingsgerichte invalshoek. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om samen uit te zoeken wat de mogelijkheden en talenten van een kind zijn en uit te gaan van wat al wél lukt. Dit in een ontspannen sfeer en op een manier die bij het kind past!

Liesbeth-la-Porte
Liesbeth La Porte

Orthopedagoog NVO

06 146 822 54

Leer Liesbeth kennen
Liesbeth-la-Porte

Liesbeth La Porte

Geregistreerd NVO Orthopedagoog: 14244

Geregistreerd SKJ: 120008396

AGB code: 94104252

Werkdagen: Maandag, dinsdag

Email: liesbeth@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 146 822 54

In de afgelopen 25 jaar heb ik brede ervaring opgebouwd bij verschillende onderwijs- en zorgorganisaties. Zo ben ik begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs. Daarna ben ik jaren werkzaam geweest als orthopedagoog in het speciaal onderwijs, in de jeugdzorg en bij een schooladviesbureau. Naast mijn werkzaamheden bij de praktijk werk ik als vrijgevestigde orthopedagoog/ onderwijsadviseur voor verschillende scholen en samenwerkingsverbanden.


Toegankelijk, motiverend en verbindend zijn kenmerken voor mijn manier van werken. In de behandelingen maak ik gebruik van CGT, oplossingsgerichte therapie, EMDR en de groei mindset. Mijn focus is altijd gericht op groei. Elk kind en jongere heeft zo zijn eigen wijze van leren en ontwikkelen. Naast aandacht voor de problemen ben ik geïnteresseerd in de (soms verborgen) talenten, sterke karaktereigenschappen en veerkracht die elk kind heeft. Door deze te ontdekken en te leren inzetten krijgen kinderen weer meer grip op hun gedachten, gevoel en gedrag. Uiteindelijk gaat het erom dat ze weer in evenwicht komen, vertrouwen in zichzelf en hun omgeving krijgen. Daarnaast zijn de behandelingen gericht op samenwerking met ouders en andere professionals. Mede door mijn werk in het onderwijs weet ik hoe belangrijk de driehoek tussen bijvoorbeeld kind, ouders en school kan zijn. Wanneer er vragen zijn die te maken hebben met school, kan ik hierin meedenken, adviseren en indien wenselijk school begeleiden.

Hanke Wempe
Hanke Wempe

Zorgadministratie

06 187 008 37

Leer Hanke kennen
Hanke Wempe

Hanke Wempe

Zorgadministratie

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag

Email: hanke@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 187 008 37

Ik vind het belangrijk dat onze cliënten (en hun ouders/verzorgers) zich thuis voelen bij Praktijk op Maat Gemaakt.

Dat begint met een helder, overzichtelijk en laagdrempelig aanmeldingsproces. Ik coördineer de aanmeldingen en houd zicht op de benodigde documenten en beschikkingen.

Ondertussen houd ik cliënten op de hoogte over de status van het aanmeldproces en bij welke behandelaar zij terecht kunnen Zo zorgen we met elkaar voor een soepele verwerking van het administratieve gedeelte, zodat betrokkenen zich kunnen focussen op de behandeling.

Liesbeth Schaacke

GZ Psycholoog Kind & Jeugd

06 434 830 10

Leer Liesbeth kennen

Liesbeth Schaacke

Orthopedagoog en GZ-psycholoog Kind en Jeugd

BIG registratie: 19922361625

AGB code: 94008642

Werkdagen: Maandag, dinsdag en donderdag.

E-mail: LiesbethS@praktijkopmaatgemaakt.nl

Tel.nr: 06 434 830 10

Sinds maart 2022 werk ik met veel plezier bij Praktijk Op Maat Gemaakt, nadat ik ruim 13 jaar in Hilversum gewerkt heb, waaronder in de SGGZ.

De naam van deze praktijk past helemaal bij mijn idee over het werken met kinderen, jongeren en hun ouders: werken op maat! Wat nodig is om weer in je kracht te komen, is namelijk voor iedereen anders. Soms is starten met het doen van diagnostiek een eerste stap, soms is dat gelijk starten met behandeling. Ik krijg energie van beide aspecten: ik hou van de diagnostiek waarbij ik samen met ouders en cliënt ga puzzelen hoe het werkt bij dit kind, in zijn systeem (de omgeving waar het kind opgroeit) om meer inzicht en begrip te krijgen. Maar ook het geven van behandeling, waarbij ouders altijd een onderdeel zijn, geeft mij voldoening en energie. Hierbij gebruik ik met name technieken uit de cognitieve gedragstherapie, in combinatie met

oplossingsgericht werken.

Kernwoorden die bij mij passen zijn betrokkenheid, oprechte interesse, niet oordelend, humor en samenwerken.

Carlijn Verregghen
Carlijn Verregghen

Systeemtherapeut / Ouderbegeleider / Orthopedagoog

06 386 878 51

Leer Carlijn kennen
Carlijn Verregghen

Carlijn Verregghen

Systeemtherapeut / Ouderbegeleider / Orthopedagoog

SKJ: 110010574

NVRG: 145575

Werkdagen:

Maandagochtend, dinsdag t/m donderdag

E-mail: carlijn@praktijkopmaatgemaakt.nl

Tel.nr: 06 386 878 51

Sinds 2000 werk ik met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen (in verschillende settingen), waarbij ik ervaring heb in het doen van onderzoek en behandeling. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken en behandelvormen, afhankelijk van de vraag. Ik vind het een mooie zoektocht om samen met gezinnen de puzzel te leggen en te onderzoeken wat hen verder kan helpen. 


Als systeemtherapeut ga ik op zoek naar mogelijkheden om de verbinding met elkaar te versterken of te herstellen, door samen te ontdekken welke patronen er zijn ontstaan en woorden te geven aan dingen die moeilijk zijn (hierbij maak ik vooral gebruik van EFT, MDFT en de narratieve therapie). Als orthopedagoog heb ik veel ervaring met lifecoaching (waarbij ik ouders help hun opvoedvaardigheden te versterken), traumabehandeling (EMDR en WriteJunior) en cognitieve gedragstherapie.  


Het vragen om hulp en op zoek gaan naar verandering vergt moed, ik vind het daarom belangrijk om goed te luisteren, nieuwsgierig te zijn en verhalen te begrijpen in een bredere context. Wat mij verder kenmerkt is mijn bevlogenheid en mijn accepterende en warme houding.  

Georgina Versteeg

Systeemtherapeut / Psycholoog

06 189 117 40

Leer Georgina kennen

Georgina Versteeg

Systeemtherapeut / Psycholoog

SKJ: 130003562

NVRG: 14198

Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, vrijdagochtend.

Email: georgina@praktijkopmaatgemaakt.nl

Telefoonnummer: 06 189 117 40

Als psycholoog en systeemtherapeut heb ik meer dan tien jaar ervaring in de SGGZ en in de jeugdhulpverlening. Het verbeteren van de hechtingsband tussen ouder en kind is mijn belangrijkste uitgangspunt als therapeut. Ik heb met gezinnen gewerkt die in crisissituaties terecht kwamen en waar ouders de grip op hun kind kwijt waren. De gezinnen en hun netwerken hebben mij laten zien dat verandering van vastgeroeste patronen mogelijk is en het herstel van verbinding. Hoe kan je als ouder de balans bewaren tussen liefde en aandacht en tussen begrenzing en duidelijkheid richting je kind? Ook de eigen geschiedenis van ouders en de invloed hiervan heeft mijn interesse, naast dat ik het belangrijk vind om te kijken wie er kan helpen in het herstelproces.


Als persoon houd ik van een goede dosis relativeringsvermogen, humor en wil ik gezinnen een veilige haven bieden in mijn therapiekamer.


Binnen mijn therapie aanbod maak ik gebruik van de ankerpunten tijdens diverse opleidingen die ik heb opgedaan zoals ‘Geweldloos Verzet/ Nieuw Autoriteit van Haim Omer’ – ‘Attachment Based Family Therapy van Dan Hughes’ en traumabehandeling (EMDR).

Is je behandelaar niet aanwezig of op vakantie dan kan je contact opnemen met een van de andere behandelaren en/of Hanke op het moment dat je dringende zaken wilt bespreken!