Wie zijn wij

Wij bestaan uit een enthousiast en ervaren team van GZ-psychologen, 1 systeem therapeut en een orthopedagoog. Wij zijn bijna allen geschoold in cognitieve gedragstherapie en EMDR. Sommige van ons hebben ook andere specialismes zoals speltherapie, systeemtherapie en diagnostiek.

 • Lonneke Goedman: Kinder- en Jeugd GZ Psycholoog / Orthopedagoog
 • Marjolein Raaijmaakers: Kinder- en Jeugd GZ Psycholoog
 • Nikki ter Brake: Kinder- en Jeugd GZ Psycholoog
 • Maaike Martens: Erkend Systeem therapeut
 • Jantine Tijdeman: Kinder- en Jeugd GZ Psycholoog / Speltherapeut
 • Marjolein Mallens: Kinder- en Jeugd GZ Psycholoog
 • Liesbeth La Porte: Orthopedagoog en onderwijsspecialist
 • Trudy Bron: GZ Psycholoog en onderwijsspecialist
 • Emilie Ledeboer: Orthopedagoog en GZ Psycholoog Kind & Jeugd
 • Nina van Rijn: GZ Psycholoog Kind & Jeugd
 • Sanne Vromen: Stagiaire Orthopedagogiek (Master)

 • Vanaf jonge leeftijd heb ik affiniteit met kinderen die op enige wijze vastlopen. Mede daarom ben ik ook orthopedagogiek gaan studeren. Ik ben inmiddels geruime tijd afgestudeerd als orthopedagoog en heb de postdoctorale GZ opleiding afgerond met als specialisatie kind en jeugdigen. Ik heb brede ervaring opgedaan onder andere bij de Raad voor de Kinderbescherming en binnen de Gesloten Jeugdzorg, Justitiële Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ik voer geprotocolleerde behandelingen uit welke evidence based zijn. De behandelingen zijn gestoeld op cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Naast dat ik een BIG geregistreerde GZ Psycholoog ben, ben ik ook EMDR therapeut (basis & vervolg opleiding afgerond) en in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Ik ben gespecialiseerd in kinderen en jeugdigen.
  Sleutelwoorden voor mij zijn: gedrevenheid, humor, enthousiasme, zuiverheid en betrokkenheid. Ik zet mij dan ook 100% in voor mijn cliënten. Ik geloof in het bieden van perspectief, oprecht zijn en bedenk creatieve oplossingen. Ik ga uit van iemands kracht en neem dit ook als vertrekpunt bij de start van de behandeling.

  • Lid van: NVGZP, NVPP, Vereniging EMDR Nederland
  • BIG nummer: 49919030925
  • GZ Psycholoog kind en jeugd.

  Werkdagen: Maandag t/m donderdag
  In de oneven weken vrij woensdagmiddag
  Email: Lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0640502154
  Locatie: Bitlhoven

 • Marjolein

  Na mijn studie (ontwikkelings)psychologie aan Universiteit Utrecht, heb ik de postdoctorale GZ-opleiding met als specialisatie kind en jeugd afgerond bij de Rino Groep te Utrecht. Momenteel ben ik in opleiding tot psychotherapeut, specialisatie kind en jeugd.

  Ik ben EMDR practitioner en basis Cognitief Gedragstherapeut. Ik heb brede kennis en ervaring opgedaan, onder andere als psycholoog bij een basisschool, toenmalig Bureau Jeugdzorg en binnen de Jeugdzorg Plus en poliklinieken van Intermetzo.

  Ik voer diagnostiek en (oa geprotocolleerde) behandelingen uit. De behandelingen worden vormgegeven op basis van EMDR, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness.

  Door anderen word ik omschreven als: kundig, leergierig, initiatiefrijk, energiek, betrouwbaar en empathisch. Ik haal veel voldoening uit het contact met kinderen/jongeren en hun systeem en zet mij in om samen met hen een optimaal toekomstperspectief en de best mogelijke ontwikkelingskansen voor zowel hun leer- als leefsituatie te realiseren. Het creëren

  van kansen en mogelijkheden door te zoeken naar oplossingen, in plaats van te richten op belemmeringen, is mijn visie en geeft mij energie.

  • Lid van: NIP, NVGZP, VEN · BIG nummer: 19918245525
  • AGB-code: 94100649
  • GZ Psycholoog kind en jeugd.

  Werkdagen: Donderdagavond
  Email:Marjolein@Praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0651817854
  Locatie: Zeist

 • Na mijn studie forensische kinder- en jeugdpsychologie heb ik de postdoctorale GZ-opleiding afgerond met als specialisatie kind en jeugd. Ik ben EMDR therapeut en in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Ik heb brede kennis en ervaring opgedaan als GZ-psychologe binnen de Jeugdzorg Plus en de kinder-en jeugdpsychiatrie. Mijn sterke kant is het werken vanuit verbinding. Vanuit mijn empathische en oprecht geïnteresseerde houding, ben ik goed in staat een werkrelatie aan te gaan met het kind/de jongere waarin hij/zij zich veilig, gehoord en gezien voelt. Ik voer (geprotocolleerde) behandelingen op maat uit, op basis van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. I

  Door anderen word ik omschreven als laagdrempelig, oprecht, gedreven en betrokken. Ik werk vanuit mijn hart en op een persoonlijke maner. Ik vind het belangrijk om het kind/de jongere centraal te stellen om zo zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat hij/zij nodig heeft.
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGZP)
  • BBIG- geregistreerd GZ-psycholoog Kind & Jeugd, BIG nummer: 9920508625
  • AGB-code: 94062536
  • GZ-psycholoog Kind & Jeugd, EMDR therapeut & Cognitief gedragstherapeut in opleiding

  Werkdagen: Vrijdagmiddag
  Email: Nikki@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0651538151
  Locatie: Zeist

 • Als systeemtherapeut (gezinstherapeut) ben ik opgeleid om gezinnen die op een bepaald moment vastlopen met elkaar te behandelen om weer goed samen verder te kunnen. Dit doe ik door het gesprek aan te gaan met de gezinsleden vaak in wisselende samenstelling. Ik maak gebruik van o.a. onderdelen uit de methodiek van Nieuwe Autoriteit, AFFT en ik ben gevorderd EFT therapeut.

  Sinds 2003 ben ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heb ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.

  Respect, empathie en humor zijn kenmerkend voor mijn manier van werken. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar wat ouders en kinderen nodig hebben om weer in vertrouwen verder te kunnen met elkaar.

  • Geregistreerd systeemtherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Gevorderd EFT-therapeut en ingeschreven bij de stichting EFT nederland
  • KVK nummer: 641697766
  • persoonlijke AGB code:90102873

  Werkdagen: Maandag, donderdag, vrijdag
  Email: Maaike@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0617202484
  Locatie: Bilthoven

 • Als orthopedagoog en GZ-psycholoog kind en jeugd heb ik brede ervaring opgedaan in verschillende settingen zoals ziekenhuizen, de specialistische GGZ en de basis GGZ. Daarbij staat voor mij steeds de aansluiting bij het kind en de jongere centraal waarbij enthousiasme, flexibiliteit, oprechte interesse en analytisch denken sleutelwoorden zijn.

  Ik werk met methoden en gedachtengoed vanuit onder andere de oplossingsgerichte benadering, de cognitieve gedragstherapie en EMDR.

  • lid van de NVO en vereniging EMDR
  • AGB code: 94-010685
  • BIG nummer: 69909726725

  Werkdagen: Maandag t/m donderdag
  Email: Marjoleinmallens@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0648351075
  Locatie: Bilthoven

 • Als klein meisje wist ik al wat ik wilde worden: juf! Maar toen ik eenmaal juf was, vond ik het vooral leuk om kinderen te helpen bij wie het op school even niet zo goed lukte, om welke reden dan ook. Ik ben toen orthopedagogiek gaan studeren en ben daarna verder gaan leren voor GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende praktijken voor kinder- en jeugdpsychologie. Daarnaast werk ik al jaren als onderwijsadviseur op basisscholen. Om nog beter de aansluiting te vinden bij kinderen heb ik de opleiding tot speltherapeut gevolgd. Kinderen kunnen hun woede, verdriet, angst en machteloosheid soms niet uiten; wel is dit te zien in hun spelverhalen. Psychotherapie met behulp van spel biedt een mogelijkheid deze kinderen te helpen. Spel is hun taal. En als er taal is, kan er gecommuniceerd worden.

  In mijn werk vind ik het belangrijk dat de begeleiding wordt geboden vanuit een zeer kindgerichte en belevingsgerichte invalshoek. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om samen uit te zoeken wat de mogelijkheden en talenten van een kind zijn en uit te gaan van wat al wél lukt. Dit in een ontspannen sfeer en op een manier die bij het kind past!

  • GZ-psycholoog
  • Speltherapeut
  • BIG: 19061660025
  • AGB-code: 94101307

  Werkdagen: Woensdag
  Email: Jantine@Pratijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0628911250
  Locatie: Bilthoven

 • Brede kennis en ruime ervaring in speciaal (basis) onderwijs en in zorg. Gedreven om juist bij complexe zorgleerlingen passende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te vinden. Ervaring als leerkracht en orthopedagoog met als resultaat praktische en haalbare handelingsadviezen.

  Een motiverende teamspeler met een open mind-set en een helikopterview. Handelingsgerichte en oplossingsgerichte werkwijze. Samen met kind, ouders en onderwijsprofessionals denken in mogelijkheden en doen!

  • Geregistreerd NVO Orthopedagoog
  • Lid van: NVO
  • AGB-code: 94104252

  Werkdagen: Maandag
  Email: Liesbeth@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0614682254
  Locatie: Bilthoven

 • Ruim 35 jaar geleden ben ik gestart met de hulp aan kinderen en jeugdigen die vastlopen in de leer-, sociaal-emotionele of gedragsontwikkeling.

  Voorheen heb ik de OPPU en ITB opgericht. Nu Sinds 1 mei werk in het team van Praktijk Op-Maat-Gemaakt en verricht ik diagnostiek. Samen met het kind of de jeugdige, de ouders en eventueel de leerkracht gaan we ontdekken wat de beste ondersteuning is om weer grip te krijgen zodat het vertrouwen terugkomt en de ontwikkeling weer een positieve weg in gaat. Indien er een behandeling nodig is, kan dit door een collega verzorgd worden.

  • GZ Psycholoog
  • BIG: 09049665725.
  • Lid van: NIP
  • AGB-code: 94004497

  Werkdagen: Dinsdag, Donderdag
  Email: trudybron@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0610670665
  Locatie: Bilthoven

 • Als Orthopedagoog en GZ-psycholoog Kind & Jeugd heb ik brede ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en gezinnen in diverse settingen, waaronder de basis en specialistische GGZ en hulpverlening voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

  Een mooie uitdaging vind ik het om gezinnen te ontmoeten met verschillende achtergronden en samen te werken om tot antwoorden en oplossingen te komen. Een toegankelijke en veilige sfeer waarin de ander zich op zijn gemak voelt, vind ik essentieel.
  Afhankelijk van de vraag, verricht ik diagnostisch onderzoek en/ of behandeling.
  In mijn behandelingen maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden, die ik op maat toepas (o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR).
  Ik denk graag mee over wat bij iemand past, gericht op het weer met vertrouwen zelf verder kunnen. De vraag en sterke kanten van een kind, jongere en gezin staan hierbij voor mij centraal.
  Openheid, betrokkenheid en ruimte voor luchtigheid en humor, vind ik belangrijke elementen in mijn werk.
  • Orthopedagoog & GZ Psycholoog Kind & Jeugd
  • BIG: 99925348625
  • KVK: 76052885
  • AGB-code: 94106073

  Werkdagen: Woensdag, donderdag
  Email: Emilie@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: 0640310249
  Locatie: Bilthoven

 • Informatie volgt later

  Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  Email: Nina@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Telefoonnummer: volgt
  Locatie: Bilthoven

 • Informatie volgt later

  Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag
  Email: Sanne@praktijkopmaatgemaakt.nl
  Locatie: Bilthoven