Voor Ouders

Op-Maat-Gemaakt is van mening dat een kind onderdeel is van een gezinssysteem en dat ondersteuning daarom breed moet worden aangeboden. Bij iedere stap worden ouders daarom nauw betrokken en worden zij op de hoogte gehouden van de vorderingen op het gebied van behandeling en schoolondersteuning via evaluatiegesprekken, maar ook worden zij ondersteund bij de opvoeding van hun kind wanneer hier behoefte aan is.

Hierbij valt te denken aan:

  • Opvoedondersteuning
  • Systeemtherapie
  • Ouderbegeleiding