Schoolondersteuning

Centraal bij Op-Maat-Gemaakt staat de relatie tussen je goed voelen en school. Zit je lekker in je vel en lijf, dan zal dat te zien zijn in je prestaties. En andersom geldt hetzelfde. Als het goed gaat op school en je blij bent met je prestaties, dan zal je je automatisch beter voelen. Deze elementen verbinden wij door een uniek en op maat gemaakt programma waarbij zorg en onderwijsondersteuning samen komen. In onze ogen is er een balans in hoe je voelt en school(prestaties) en uiteindelijk is een goede educatie de sleutel voor je toekomst. Hierbij ondersteunen wij zowel het kind, ouders als de leerkrachten middels gerichte handelingsadviezen en eventueel diagnostiek. Wij gaan ook graag samen met ouders in gesprek met scholen om gezamenlijk te onderzoeken hoe een kind of jongere weer tot bloei en leren komt.

Diagnostiek en observatie spelen hierbij een centrale rol waarbij er breed wordt gekeken naar leer- en of schoolproblemen. Onderzoek op het gebied van leerproblemen waaronder dyslexie en dyscalculie worden door Op-Maat-Gemaakt aangeboden.

Naast onderzoek kan er een coachings- en begeleidingstraject worden opgesteld voor docenten om zo goed te aan te sluiten bij kinderen met een zorgbehoefte. Wanneer gewenst zal ook contact gezocht worden met school om zo te kijken hoe de leercondities kunnen worden aangepast en verbeterd zodat er een optimale leersituatie ontstaat. Samen met een orthopedagoog en/of GZ Psycholoog kan het kind, ouders en school worden begeleid op het gebied van leer- en schoolproblemen.

Informeer naar de mogelijkheden via: info@praktijkopmaatgemaakt.nl