Nieuws

COVID-19 

In het kader van continuïteit van zorg en zorg voor de clienten kiezen wij ervoor om de praktijk zo lang mogelijk open te houden. Als praktijk zullen we alle voorzorgsmaatregelen treffen die door het RIVM en de regering worden voorgeschreven.  Tevens volgen we zoveel mogelijk de adviezen op  die door het RIVM worden gegeven ten aanzien van het open blijven van de praktijk. Mocht dit veranderen dan zullen wij u via de website hierover berichten.

Op het moment dat een van de behandelaren zich niet lekker voelt of klachten heeft zullen zij niet naar de praktijk komen. Tevens zorgen wij dat wij zoveel mogelijk de hygiënische maatregelen in acht zullen nemen. Daarnaast zullen wij zo min mogelijk gebruik maken van de wachtruimte om zo contacten te beperken tot een minimum. Ook wij zullen geen handen schudden en het contact tot een minimum beperken.

Wij verzoeken ouders, jongeren en kinderen om niet naar de praktijk te komen op het moment dat zij (lichte) klachten hebben om verspreiding te voorkomen.

Mochten er hier vragen over zijn dan kan u ons altijd mailen, bellen of een berichtje sturen.

Op de website van de LVVP vind je de richtlijnen en adviezen waar wij aan ons houden. Houdt ook de site van het RIVM in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus.

Update 7/05/2020 16:00:

Vandaag is er een mail gestuurd naar alle ouders en clienten rondom de ontwikkelingen voor de praktijk n.a.v. de versoepeling van de maatregelen door de overheid.

Samengevat kan er het volgende worden gesteld:

Voor Praktijk Op-Maat-Gemaakt houdt dit het volgende in:
– Afspraken voor basisschoolleerlingen kunnen weer face-to-face plaatsvinden
– Afspraken voor middelbare scholieren kunnen ook weer face-to-face plaatsvinden
– Gezinsgesprekken / Evaluaties kunnen ook weer face-to-face plaatsvinden. 

Als praktijk houden wij ons aan een aantal voorschriften die volgens de richtlijnen van de GGZ zijn opgesteld. Dit zijn de volgende

  • Er is aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • geen afspraak wanneer je hoest, niest of koorts hebt;
  • de cliënt komt zoveel mogelijk alleen op de afspraak. Waar mogelijk vragen wij om uw kind bij de deur af te zetten. Hij of zij kan dan zelfstandig naar boven lopen of wij halen hem of haar even op. 

Wij zullen onze afspraken zo proberen in te plannen dat je niet hoeft te wachten in de wachtruimte. Ook zullen wij (helaas) geen drinken aanbieden om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht je graag wat willen drinken, neem dit dan gerust zelf mee naar de afspraak. 

Bovenstaande is een algemene richtlijn. Wij hopen komende week alles in orde te maken om afspraken ook daadwerkelijk live te kunnen inplannen. Dit maakt dat niet alle afspraken meteen face-to-face kunnen plaatsvinden.  Per behandelaar zijn er wel onderlinge verschillen ivm persoonlijke omstandigheden. Dit maakt dat jouw behandelaar zal afstemmen met jou over hoe jouw behandeling de komende tijd eruit zal zien. Uitgangspunt is wel dat de behandeling begin juni allemaal weer face-to-face kan plaatsvinden op het moment dat ouders en cliënten dit zouden willen.

Klik hier om de mail rustig terug te lezen

Update 16/03/2020 9.00:

Alle ouders worden vandaag in de loop van de dag per mail geïnformeerd over de wijze waarop er wordt omgegaan met het COVID-19 virus. Mocht je geen mail hebben ontvangen mail dan naar: Lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl

Leidend is dat de behandelingen zoveel mogelijk doorgaan om continuïteit te bieden.

De afspraken met Liesbeth gaan deze week niet door ivm verkoudheidsklachten. De afspraken met Jantine gaan niet door ivm klachten die niet te maken hebben met het COVID-19 virus.

Onderstaande mail is naar alle ouders verstuurd. Mocht je hem niet hebben ontvangen, dan onze excuses.

Je kan de mail hier op je gemak teruglezen:

Beste ouders, jongeren

 
In het kader van het COVID-19 virus is iedereen zoekende naar de beste manier om het dagelijks leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, waarbij risico’s op verspreiding geminimaliseerd blijven. 
Als praktijk proberen wij zo hier zo goed mogelijk ons beleid op te laten aansluiten. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk continuïteit te bieden alsmede de behandeling door te laten gaan.
 
Op dit moment volgen wij de lijn van GGZ Nederland op. Op het moment dat je geen ziekteverschijnselen hebt (verkoudheid, hoesten en/of koorts) kan je afspraak doorgaan. Wij bieden op dit moment nog wel face-to-face behandelingen aan, echter kan er ook gewerkt worden met beeldbellen via Skype of FaceTime. Wij zijn nog bezig om beeldbellen via een andere aanbieder te organiseren. 
Om het besmettingsgevaar zo minimaal mogelijk te houden zullen alle noodzakelijk hygiene maatregelen worden opgevolgd, tevens zullen wij wachten in de wachtruimte beperkten tot een minimum. Bij het plannen van onze afspraken houden wij hier ook rekening mee, zodat een ouder of jongere niet in de wachtruimte hoeft te wachten. Ook geven wij geen hand meer bij binnenkomst en vertrek. 
 
Op het moment dat je twijfelt of niet lekker voelt, neem dan contact met ons op. Ook geldt dit voor de medewerkers van Praktijk Op-Maat-Gemaakt. Op het moment dat er een medewerker klachten heeft zal er zoveel mogelijk vanuit huis worden gewerkt. Dit zal dan ook met de individuele ouders / jongeren worden besproken. 
 
Vanzelfsprekend staan jouw eigen wensen hierin centraal. Wil je liever de afspraak via beeldbellen of telefonisch laten plaatsvinden, willen wij hier heel graag in faciliteren. Wij vinden het vooral van belang dat jij je prettig voelt in het behandelcontact. 
Jouw behandelaar zal met jou afstemmen als er gebruik gemaakt gaat worden van beeldbellen ipv een face-to-face contact. Mocht jij vragen hebben of graag willen afstemmen neem dan contact op met je behandelaar. Mocht je deze niet kunnen bereiken kan er met Lonneke contact worden opgenomen. 
 
Contactgegevens behandelaren
– Marjolein Raaijmaakers (Marjolein@praktijkopmaatgemaakt.nl)
 
Voor afstemming met Jantine kan er contact worden opgenomen met Lonneke. 
 
Via de website zullen we zoveel mogelijk iedereen informeren over de ontwikkelingen en ons beleid. Deze zullen wij dagelijks aanpassen indien nodig. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen en de daarbij horende maatregelen zullen wij ook dagelijks ons beleid evalueren en zo nodig aanpassen. Voor de meest recente informatie verwijzen wij mede daarom ook naar de website.