Nieuws

COVID-19 

In het kader van continuïteit van zorg en zorg voor de clienten kiezen wij ervoor om de praktijk zo lang mogelijk open te houden. Als praktijk zullen we alle voorzorgsmaatregelen treffen die door het RIVM en de regering worden voorgeschreven.  Tevens volgen we zoveel mogelijk de adviezen op  die door het RIVM worden gegeven ten aanzien van het open blijven van de praktijk. Mocht dit veranderen dan zullen wij u via de website hierover berichten.

Op het moment dat een van de behandelaren zich niet lekker voelt of klachten heeft zullen zij niet naar de praktijk komen. Tevens zorgen wij dat wij zoveel mogelijk de hygiënische maatregelen in acht zullen nemen. Daarnaast zullen wij zo min mogelijk gebruik maken van de wachtruimte om zo contacten te beperken tot een minimum. Ook wij zullen geen handen schudden en het contact tot een minimum beperken.

Gezien de zorgen die er zijn rondom interpersoonlijk contact wordt er zoveel mogelijk gekozen voor behandelcontacten via Zorg Messenger. Dit is een veilige manier om te beeldbellen. Voor ons is het vooral belangrijk dat er continuïteit wordt geboden in het zorgtraject.

Wij verzoeken ouders, jongeren en kinderen om niet naar de praktijk te komen op het moment dat zij (lichte) klachten hebben om verspreiding te voorkomen.

Mochten er hier vragen over zijn dan kan u ons altijd mailen, bellen of een berichtje sturen.

Updates nav ontwikkelingen rondom Covid-19

Update 24/3/2020 15:00 uur:

N.a.v. de nieuwe maatregelen vanuit de overheid zal Praktijk Op-Maat-Gemaakt het volgende beleid ten aanzien van behandeling en diagnostiek hanteren:

  • Behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats via Beeldbellen. Er zal via de mail voorafgaand aan de behandelafspraak een uitnodiging worden verstuurd naar het emailadres die bij de praktijk bekend is om te kunnen beeldbellen via Zorg Messenger. Op deze manier kunnen we veilig beeldbellen
  • In uitzonderlijke gevallen wordt er gekozen voor face-to-face contacten. In principe is dit de inschatting van de behandelaar. Mocht je als ouder / jongere graag face-to-face contact willen, laat ons dit dan weten. Dan kijken we naar wat er mogelijk is
  • Diagnostiek zal nog wel face-to-face plaatsvinden. Deze afspraken zullen zoals gepland doorgaan. Mocht je als ouders / jongere hier niet prettig bij voelen dan kan je ons hier altijd over mailen / bellen. Dan zoeken we naar een gepaste oplossing

Wij zullen de anderhalve meter afstand binnen de praktijk zoveel mogelijk hanteren alsmede dat we alle hygiënische maatregelen in acht zullen nemen. Op het moment dat je ziekteverschijnselen ervaart, verzoeken wij om dit aan ons kenbaar te maken.

Op de website van de LVVP vind je de richtlijnen en adviezen waar wij aan ons houden. Houdt ook de site van het RIVM in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus.

Update 16/03/2020 9.00:

Alle ouders worden vandaag in de loop van de dag per mail geïnformeerd over de wijze waarop er wordt omgegaan met het COVID-19 virus. Mocht je geen mail hebben ontvangen mail dan naar: Lonneke@praktijkopmaatgemaakt.nl

Leidend is dat de behandelingen zoveel mogelijk doorgaan om continuïteit te bieden.

De afspraken met Liesbeth gaan deze week niet door ivm verkoudheidsklachten. De afspraken met Jantine gaan niet door ivm klachten die niet te maken hebben met het COVID-19 virus.

Onderstaande mail is naar alle ouders verstuurd. Mocht je hem niet hebben ontvangen, dan onze excuses.

Je kan de mail hier op je gemak teruglezen:

Beste ouders, jongeren

In het kader van het COVID-19 virus is iedereen zoekende naar de beste manier om het dagelijks leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, waarbij risico’s op verspreiding geminimaliseerd blijven. 
Als praktijk proberen wij zo hier zo goed mogelijk ons beleid op te laten aansluiten. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk continuïteit te bieden alsmede de behandeling door te laten gaan.
Op dit moment volgen wij de lijn van GGZ Nederland op. Op het moment dat je geen ziekteverschijnselen hebt (verkoudheid, hoesten en/of koorts) kan je afspraak doorgaan. Wij bieden op dit moment nog wel face-to-face behandelingen aan, echter kan er ook gewerkt worden met beeldbellen via Skype of FaceTime. Wij zijn nog bezig om beeldbellen via een andere aanbieder te organiseren. 
Om het besmettingsgevaar zo minimaal mogelijk te houden zullen alle noodzakelijk hygiene maatregelen worden opgevolgd, tevens zullen wij wachten in de wachtruimte beperkten tot een minimum. Bij het plannen van onze afspraken houden wij hier ook rekening mee, zodat een ouder of jongere niet in de wachtruimte hoeft te wachten. Ook geven wij geen hand meer bij binnenkomst en vertrek. 
Op het moment dat je twijfelt of niet lekker voelt, neem dan contact met ons op. Ook geldt dit voor de medewerkers van Praktijk Op-Maat-Gemaakt. Op het moment dat er een medewerker klachten heeft zal er zoveel mogelijk vanuit huis worden gewerkt. Dit zal dan ook met de individuele ouders / jongeren worden besproken. 
Vanzelfsprekend staan jouw eigen wensen hierin centraal. Wil je liever de afspraak via beeldbellen of telefonisch laten plaatsvinden, willen wij hier heel graag in faciliteren. Wij vinden het vooral van belang dat jij je prettig voelt in het behandelcontact. 
Jouw behandelaar zal met jou afstemmen als er gebruik gemaakt gaat worden van beeldbellen ipv een face-to-face contact. Mocht jij vragen hebben of graag willen afstemmen neem dan contact op met je behandelaar. Mocht je deze niet kunnen bereiken kan er met Lonneke contact worden opgenomen. 
Contactgegevens behandelaren
– Marjolein Raaijmaakers (Marjolein@praktijkopmaatgemaakt.nl)
Voor afstemming met Jantine kan er contact worden opgenomen met Lonneke. 
Via de website zullen we zoveel mogelijk iedereen informeren over de ontwikkelingen en ons beleid. Deze zullen wij dagelijks aanpassen indien nodig. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen en de daarbij horende maatregelen zullen wij ook dagelijks ons beleid evalueren en zo nodig aanpassen. Voor de meest recente informatie verwijzen wij mede daarom ook naar de website.