Leerproblemen

Ivm het naderende pensioen van Trudy Bron (zomer 2021) zal Alissa Sikkenk de onderzoeken naar leerproblemen overnemen!

Leren gaat niet altijd vanzelf en een kind of jeugdige kan zelfs vastlopen in de leerontwikkeling ondanks extra ondersteuning van ouders en school. De oorzaak is niet altijd duidelijk, maar het is zichtbaar dat het kind/jeugdige zich niet gelukkig voelt op school.

Diagnostiek is een goed hulpmiddel om samen met het kind en de gegevens van ouders en school meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak en de hulp of ondersteuning die nodig is om de problemen te verminderen. Hierbij valt te denken aan onderzoek naar intelligentie en leerprobleem zoals dyslexie en dyscalculie.

De problemen kunnen zich voordoen op het gebied van:

  • Het technisch lezen en/of spelling, mogelijk is er sprake van dyslexie (alleen enkelvoudige ernstige dyslexie valt binnen de vergoede zorg).
  • Bij het rekenen, mogelijk is er sprake van dyscalculie.
  • Vermoedens van problemen binnen de cognitieve capaciteiten.
  • Problemen met het leren en aanpakken van het schoolwerk.
  • Tegenvallende school- of Citoresultaten.
  • Onzekerheden over wat een kind aankan.

Procedure na aanmelding:

In het intakegesprek wordt met u een analyse gemaakt van de problemen en de hele ontwikkeling besproken. Schoolgegevens kunt u meenemen of worden later opgevraagd.

Tijdens dit gesprek vertellen we u de kosten voor het hele traject.

Een onderzoek duurt ongeveer 4 uur en kan in twee delen worden afgenomen.

Ongeveer 10-14 dagen na het onderzoek volgt een adviesgesprek. U ontvangt dan tevens een verslag. Een gesprek met u en de leerkracht is eveneens mogelijk.

Helaas wordt dyslexie en dyscalculie onderzoek bij ons niet vergoed door de gemeente waardoor dit onder particuliere zorg. Het uurtarief betreft: 105 Euro per uur.