Leerproblematiek

Leren gaat niet altijd vanzelf en een kind of jeugdige kan zelfs vastlopen in de leerontwikkeling ondanks extra ondersteuning van ouders en school. De oorzaak is niet altijd duidelijk, maar het is zichtbaar dat het kind/jeugdige zich niet gelukkig voelt op school.


Diagnostiek is een goed hulpmiddel om samen met het kind en de gegevens van ouders en school meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak en de hulp of ondersteuning die nodig is om de problemen te verminderen. Hierbij valt te denken aan onderzoek naar intelligentie en leerprobleem zoals dyslexie.

De problemen kunnen zich voordoen op het gebied van:

  • Het technisch lezen en/of spelling, mogelijk is er sprake van dyslexie (alleen enkelvoudige ernstige dyslexie valt binnen de vergoede zorg).
  • Vermoedens van problemen binnen de cognitieve capaciteiten.
  • Problemen met het leren en aanpakken van het schoolwerk.
  • Tegenvallende school- of Citoresultaten.
  • Onzekerheden over wat een kind aankan.


Procedure na aanmelding

In het intakegesprek wordt met u een analyse gemaakt van de problemen en de hele ontwikkeling besproken. Schoolgegevens kunt u meenemen of worden later opgevraagd.

Tijdens dit gesprek vertellen we u de kosten voor het hele traject.

Ongeveer 10-14 dagen na het onderzoek volgt een adviesgesprek. U ontvangt dan tevens een verslag. Een gesprek met u en de leerkracht is eveneens mogelijk.

Helaas wordt dyslexie onderzoek bij ons niet vergoed door de gemeente waardoor dit onder particuliere zorg. Het uurtarief betreft: 115,50 Euro per uur.

Schoolondersteuning

Centraal bij Op-Maat-Gemaakt staat de relatie tussen je goed voelen en school. Zit je lekker in je vel en lijf, dan zal dat te zien zijn in je prestaties. En andersom geldt hetzelfde. Als het goed gaat op school en je blij bent met je prestaties, dan zal je je automatisch beter voelen. Deze elementen verbinden wij door een uniek en op maat gemaakt programma waarbij zorg en onderwijsondersteuning samen komen. In onze ogen is er een balans in hoe je voelt en school(prestaties). Hierbij ondersteunen wij zowel het kind, ouders als de leerkrachten middels gerichte handelingsadviezen en eventueel diagnostiek. Wij gaan ook graag samen met ouders in gesprek met scholen om gezamenlijk te onderzoeken hoe een kind of jongere weer tot bloei en leren komt.

Diagnostiek en observatie spelen hierbij een centrale rol waarbij er breed wordt gekeken naar leer- en of schoolproblemen. 

Naast onderzoek kan er een coachings- en begeleidingstraject worden opgesteld voor docenten om zo goed te aan te sluiten bij kinderen met een zorgbehoefte. Wanneer gewenst zal ook contact gezocht worden met school om zo te kijken hoe de leercondities kunnen worden aangepast en verbeterd zodat er een optimale leersituatie ontstaat. Samen met een orthopedagoog en/of GZ Psycholoog kan het kind, ouders en school worden begeleid op het gebied van leer- en schoolproblemen.

Informeer naar de mogelijkheden via: info@praktijkopmaatgemaakt.nl

Wij staan voor je klaar

Heb je een vraag?