Diagnostiek

In overleg met ouders en kind kan er diagnostiek worden uitgevoerd. Wanneer er onduidelijkheden zijn ten aanzien van intelligentie (profiel) dan wel andere factoren die het presteren en welbevinden (mogelijk) belemmeren is het goed om hier onderzoek naar te doen.

Op-Maat-Gemaakt kan uitgebreid testonderzoek doen. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met ouders en eventueel school.

Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer er onduidelijkheden zijn ten aanzien van intelligentie (profiel) dan wel andere factoren die het presteren en welbevinden (mogelijk) belemmeren.

Wij doen onderzoek naar ADHD, persoonlijkheid, hoogbegaafdheid, leerproblemen en andere factoren die een jongere in zijn ontwikkeling kan belemmeren. Ons uitgangspunt is nooit het zoeken naar een diagnose. Wij proberen middels diagnostiek tot een goed beschrijvend beeld te komen van een jongere waarbij we in kaart brengen wat iemand nodig heeft om weer tot groei te komen. Soms komt daar een diagnose bij kijken, die wij dan ook stellen. Wij kunnen dan ook voor scholen een verklaring afgeven zodat een jongere meer ondersteuning en hulp krijgt aangeboden. Deze gaat altijd gepaard met handelingsadviezen voor de jongeren, ouders en leerkrachten.

Ook lichten wij het diagnostisch onderzoek toe op scholen op het moment dat ouders dat willen.

Onderzoek wordt altijd gedaan door een geregistreerde psycholoog die daarvoor is opgeleid.

Zie ook de pagina leerproblemen voor meer informatie!