Diagnostiek en behandeling

Op-Maat-Gemaakt biedt screening, observatie & diagnostiek, behandeling en schoolondersteuning voor kinderen in het basis en voortgezet onderwijs alsmede ondersteuning aan hun ouders. Deze modules zijn zowel gecombineerd als los van elkaar mogelijk.

Dit alles wordt onder een dak aangeboden, wat de praktijk zo uniek maakt.

Screening

We onderzoeken waar jouw kind goed in is en waar we extra in kunnen ondersteunen. Op basis hiervan maken we een op maat gemaakt (behandel) programma dat aansluit bij wat ouders en kind willen. Alles is daarin mogelijk!

Diagnostiek & Observatie

In overleg met ouders en kind kan er diagnostiek worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan wanneer er onduidelijkheden zijn ten aanzien van intelligentie (profiel) dan wel andere factoren die het presteren en welbevinden (mogelijk) belemmeren.

Zie ook de pagina leerproblemen voor meer informatie!

Behandeling

Naar aanleiding van de screening en/of diagnostiek kunnen we met elkaar een behandelplan opstellen. Dit is erop gericht zodat zowel kind als ouders zich weer lekker in hun vel gaan voelen.

De uitgangspunten van behandeling zijn:

  • Uitgevoerd door BIG geregistreerde kinder- en jeugd GZ Psycholoog / Orthopedagoog
  • Behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en/of EMDR
  • Individueel en groepsgericht aanbod
  • Alleen of samen met het gezin
  • Te combineren en af te stemmen met schoolondersteuningsmodules
  • (zo mogelijk) Kortdurend en effectief, gestoeld op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen

Download hier onze folder voor meer informatie:
Informatie Folder