De kracht van diagnostiek bij praktijk Op-Maat-Gemaakt

De kracht van diagnostiek bij praktijk Op-Maat-Gemaakt

Praktijk Op-Maat-Gemaakt is er voor kinderen en jongeren tot achttien jaar die op de een of andere manier vastlopen, niet tot ontwikkeling komen of niet goed in hun vel zitten. Natuurlijk willen we dan verklaren hoe dat komt. Wat is daarvan de oorzaak? Maar minstens zo belangrijk vinden we de vragen die daarop volgen: welke mogelijkheden heeft degene die bij ons in de praktijk komt en wat heeft hij of zij nodig om zich weer lekker en fijn te voelen en zich te kunnen ontplooien? Diagnostiek, ofwel onderzoek, is een instrument dat ons hier heel goed bij kan helpen.

Diagnostiek biedt perspectief op maat

Om goed uit te leggen hoe wij aankijken tegen diagnostiek bij ons in de praktijk, kunnen we wellicht het beste eerst vertellen wat het volgens ons niet is. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om iemand in een hokje te plaatsen of de nadruk te leggen op zwakkere kanten en alles wat niet goed gaat, want daar wordt echt niemand beter van. “Wij zien diagnostiek dan ook nooit als einddoel, maar juist als vertrekpunt. Het is voor ons een hulpmiddel om degene die bij ons komt goed te kunnen begrijpen en verder te komen”, legt Lonneke Goedman, GZ-psycholoog Kind en Jeugd en onze praktijkhouder, uit. “We zijn dus geen diagnosemachine. Soms leidt ons onderzoek tot een diagnose, soms ook niet of nog niet. Maar altijd geeft het ons inzicht in hoe het werkt in het brein van het kind en krijgen we handvatten waarmee we samen verder kunnen. Dat is het voornaamste.”

Oké zoals je bent bij praktijk Op-Maat-Gemaakt

Als we diagnostiek doen, kijken we altijd naar het kind of de jongere als geheel en belichten we juist óók de positieve, sterke kanten, vervolgt Lonneke. “We zien bijvoorbeeld nogal eens dat meiden bij wie geen ADD is vastgesteld zichzelf zijn gaan classificeren als lui en ongemotiveerd. Ze gebruiken allemaal negatieve termen voor zichzelf, maar dat is helemaal geen eerlijk zelfbeeld. Samen gaan we dit dan ombuigen. We zeggen bijvoorbeeld: ‘voor jou is het gewoon lastiger om goed te organiseren of om aan een taak te beginnen, maar dat betekent niet dat je lui of ongemotiveerd bent. Sterker nog, je gaat naar school en staat er redelijk voor. Dat wil dus zeggen dat jij juist supergemotiveerd bent, want doordat jouw hersenen nu eenmaal anders werken heb je nog net een stapje extra te zetten dan sommige andere leerlingen’.”

“Zo helpen we kinderen op een positieve, eerlijke manier naar zichzelf te kijken en hun zelfbeeld op een andere manier te beleven. Ze snappen én voelen: ‘ik ben oké zoals ik ben. Sommige dingen zijn voor mij lastig en daar is niets mis mee. Ik kan andere dingen juist goed en daar ligt mijn kracht’. Zo zijn er genoeg ADHD’ers die erg creatief, spontaan en sociaal vaardig zijn. Dat zijn dan zaken die we extra belichten. Steeds op een manier die past bij het kind. We maken bijvoorbeeld een poster met eigenschappen. Wat herken je in jezelf? Wat vind je positief en waar heb je wat meer moeite mee? Waar wil je wat extra aandacht aan gaan besteden? Zo helpen we het kind verder te groeien.”

Vertaalslag van diagnostiek naar het leven van alledag

Bij Op-Maat-Gemaakt doen we onderzoek bij het kind of de jongere zelf, maar betrekken daarbij ook de omgeving (gezin en school). “Als we diagnostiek doen, lichten we ons onderzoek bijvoorbeeld ook toe op de school. Waar mogelijk nemen we de school mee in welke ondersteuning en setting het kind nodig heeft om goed te kunnen leren en te presteren, passend bij de verwachtingen die horen bij het kind. Kinderen of jongeren worden nogal eens overvraagd of ondervraagd en dat willen we op deze manier voorkomen. Hetzelfde doen we in de thuissituatie. We proberen een kind te duiden en goed uit te leggen wat de beperkingen en zeker ook de mogelijkheden zijn, zodat ook de ouders tools krijgen om hun kind goed te snappen en op de juiste manier te ondersteunen.” Deze psycho-educatie, ofwel de vertaalslag van het onderzoek naar het leven van alledag, is bij ons altijd onderdeel van het diagnostiek-traject. Omdat diagnostiek voor ons zoals gezegd geen einddoel, maar een vertrekpunt is, op weg naar groei.

Wil je weten welke onderdelen een diagnostiek-traject bij ons nog meer kent? Hoe het precies werkt en wat je kunt verwachten? Lees dan onze blog Diagnostiek bij kinderen – onderzoek in een persoonlijk jasje’.