Contact

Verstuur geen privacy gevoelige informatie via het contact formulier.


In het kader van de invoering van de AVG is niet meer toegestaan om voor zorgverleners onbeveiligd te mailen. Daardoor maakt Praktijk Op-Maat-Gemaakt  gebruik van een beveiligde emailverbinding voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie.
Lees de privacy verklaring voor meer informatie: Privacyverklaring Praktijk Op-Maat-Gemaakt

De wachttijd kan op dit moment iets oplopen i.v.m. vakantie van een van onze psychologen (half november tot half december) en de start van een nieuwe psycholoog. Wij streven ernaar om binnen twee tot vier weken de eerste afspraak in plannen. Behandeling start in de meeste gevallen direct na de intake. De aanvang van behandeling kan wel fluctueren per behandelaar.

Mail naar info@praktijkopmaatgemaakt.nl voor meer informatie betreffende de wachttijd.