Behandeling

Wij bieden Generalistische Basis GGZ voor kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Naar aanleiding van het intake / kennismakingsgesprek en/of de diagnostiek kunnen we met elkaar een behandelplan opstellen. Hierin staat verwoord wat de doelen van behandeling zijn en hoe we deze gaan behalen.

We bespreken de verschillende mogelijkheden met de jongeren en hun ouders en komen zo tot een passend plan. In het intakegesprek proberen we vooral de jongeren op hun gemak te stellen zodat zij zich prettig voelen bij de betreffende behandelaar, dit om de motivatie te vergroten. Behandeling kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en/of EMDR.

Je kan bij ons terecht voor uiteenlopende zaken zoals:

 • Concentratieproblemen: ADHD, ADD
 • Autisme spectrum stoornissen (ASS)
 • Problemen in sociale contacten, sociale vaardigheden
 • Pesten
 • Angsten, faalangst, onzekerheid, piekeren
 • Somberheid, depressie
 • Dwang, tics
 • Misofonie
 • Leerproblemen, dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Schooladvies
 • Systeemproblematiek
 • Identiteitsproblematiek
 • Laag zelfbeeld
 • Boosheid en driftbuien
 • Trauma
 • Rouwverwerking
 • Opvoedondersteuning
 • Slaapproblemen
 • Genderdysforie

De uitgangspunten van behandeling zijn:

 • Uitgevoerd door een BIG geregistreerde kinder- en jeugd GZ Psycholoog of Orthopedagoog
 • Behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en/of EMDR
 • Alleen of samen met het gezin
 • Te combineren en af te stemmen met schoolondersteuningsmodules, systeemtherapie en/of diagnostiek
 • Gestoeld op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen