About Lonneke Goedman

Posts by Lonneke Goedman:

Hanke

Hanke Wempe

Ik vind het belangrijk dat onze cliënten (en hun ouders/verzorgers) zich thuis voelen bij Praktijk op Maat Gemaakt.

Dat begint met een helder, overzichtelijk en laagdrempelig aanmeldingsproces.

Ik coördineer de aanmeldingen en houd zicht op de benodigde documenten en beschikkingen.

Ondertussen houd ik cliënten op de hoogte over de status van het aanmeldproces en bij welke behandelaar zij terechtkunnen. Zo zorgen we met elkaar voor een soepele verwerking van het administratieve gedeelte, zodat betrokkenen zich kunnen focussen op de behandeling.

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag
Email: Hanke@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0618700837

Sophie

Sophie Speijer

Vanaf het moment dat ik mocht werken ben ik met kinderen gaan werken; van oppas, kinderfotograaf, pedagogisch medewerker in de kinderopvang tot vrijwilliger op de kinderafdeling van het Emma kinderziekenhuis. Logischerwijs koos ik voor de opleiding orthopedagoog waarna ik ervaring op deed bij verschillende organisaties in de jeugdzorg van lichte tot zware zorg (residentiele jeugdzorg, basis- en specialistische zorg).

Waar ik ook met kinderen werk, overal dagen kinderen mij uit in mijn werk om nieuwsgierig en creatief te blijven. De fantasierijke, grenzeloze en positieve kijk die kinderen op het leven hebben maken dat ik veel plezier en energie haal uit mijn werk.

Ik vind het prettig om werk op maat te leveren voor kinderen,  geen kind en gezin is hetzelfde. Ik combineer oplossingsgerichte, cognitief gedragstherapeutische en een systeemgerichte aanpak in mijn werk. Daarnaast help ik kinderen en ouders te verklaren waar bepaalde problemen vandaan komen door middel van diagnostiek. Vanuit een verklaring kan er gekeken worden naar passende ondersteuning voor ouders, school en/of het kind.

 • Orthopedagoog NVO 23751
 • Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor jeugd (SKJ): 120008691

Werkdagen: Dinsdag t/m vrijdag
Email: Sophie@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0618737157

Alissa

Alissa Sikkenk

Binnen Praktijk Op-Maat-Gemaakt ben ik werkzaam als orthopedagoog en houd ik mij bezig met zowel diagnostiek als behandeling bij problemen op het gebied van o.a. aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling en leerproblemen. Mijn expertise ligt op het gebied van intelligentieonderzoek, hoogbegaafdheid en dyslexie.

Naast mijn werk bij Praktijk Op-Maat-Gemaakt geef ik trainingen aan andere professionals in nieuwe intelligentietesten zoals de WISC-V. In de afgelopen jaren ben ik naast mijn werk als orthopedagoog werkzaam geweest als docent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik gaf daar o.a. cursussen over diagnostiek en communicatievaardigheden.

Ik vind het als orthopedagoog erg leuk om bezig te zijn met diagnostiek omdat we dan gaan zoeken en puzzelen om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van het kind of de jongere. Elke situatie levert weer andere vragen op waardoor geen een diagnostiektraject hetzelfde is. De resultaten van de diagnostiek geven vervolgens weer mooie aanknopingspunten voor de begeleiding en behandeling.

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag
Email: Alissa@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0618915886

Nina

Nina van Rijn

Sinds 2009 werk ik met plezier in de jeugdhulpverlening. Bij verschillende instellingen heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Ik heb zowel ervaring in de psychiatrie als in de jeugdzorg.

In de afgelopen jaren heb ik mij mogen ontwikkelen tot GZ-psycholoog en EMDR therapeut (basis-en vervolg opleiding afgerond). Ik houd me zowel bezig met diagnostiek als met behandeling. In mijn behandelingen maak ik gebruik van EMDR, CGT en oplossingsgerichte therapie. Ik vind het belangrijk om, naast het gezinssysteem, indien mogelijk, ook het netwerk van het kind of de jongere bij de behandeling te betrekken.

Woorden die mij omschrijven zijn professioneel, communicatief vaardig, betrokken en direct. Daarnaast vind ik verbinden, openheid en humor in mijn werk belangrijk.

 • Functie: GZ-psycholoog
 • Lid van: NVGZP, VEN
 • BIG registratie: 89920769725

Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Email: Nina@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0634303162

Emilie

Emilie Ledeboer

Als Orthopedagoog en GZ-psycholoog Kind & Jeugd heb ik brede ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en gezinnen in diverse settingen, waaronder de basis en specialistische GGZ en hulpverlening voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.Een mooie uitdaging vind ik het om gezinnen te ontmoeten met verschillende achtergronden en samen te werken om tot antwoorden en oplossingen te komen. Een toegankelijke en veilige sfeer waarin de ander zich op zijn gemak voelt, vind ik essentieel.Afhankelijk van de vraag, verricht ik diagnostisch onderzoek en/ of behandeling. In mijn behandelingen maak ik gebruik van bewezen effectieve methoden, die ik op maat toepas (o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR).

Ik denk graag mee over wat bij iemand past, gericht op het weer met vertrouwen zelf verder kunnen. De vraag en sterke kanten van een kind, jongere en gezin staan hierbij voor mij centraal.

Openheid, betrokkenheid en ruimte voor luchtigheid en humor, vind ik belangrijke elementen in mijn werk.

 • Orthopedagoog & GZ Psycholoog Kind & Jeugd
 • BIG: 99925348625
 • KVK: 76052885
 • AGB-code: 94106073

Werkdagen: Woensdag, donderdag
Email: Emilie@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0640310249

Trudy Bron

Ruim 35 jaar geleden ben ik gestart met de hulp aan kinderen en jeugdigen die vastlopen in de leer-, sociaal-emotionele of gedragsontwikkeling.

Voorheen heb ik de OPPU en ITB opgericht. Nu Sinds 1 mei werk in het team van Praktijk Op-Maat-Gemaakt en verricht ik diagnostiek. Samen met het kind of de jeugdige, de ouders en eventueel de leerkracht gaan we ontdekken wat de beste ondersteuning is om weer grip te krijgen zodat het vertrouwen terugkomt en de ontwikkeling weer een positieve weg in gaat. Indien er een behandeling nodig is, kan dit door een collega verzorgd worden.

 • GZ Psycholoog
 • BIG: 09049665725.
 • Lid van: NIP
 • AGB-code: 94004497

Werkdagen: Dinsdag, Donderdag
Email: Trudybron@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0610670665

Liesbeth La Porte

Liesbeth La Porte

In de afgelopen 25 jaar heb ik brede ervaring opgebouwd bij verschillende onderwijs- en zorginstellingen. Zo ben ik begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs. Daarna werkte ik jaren als orthopedagoog in het speciaal onderwijs, in de jeugdzorg en bij een schooladviesbureau. Naast mijn werkzaamheden bij Praktijk Op-Maat-Gemaakt werk ik als vrijgevestigde orthopedagoog/ onderwijsadviseur voor verschillende scholen en samenwerkingsverbanden.

Als behandelaar gebruik ik verschillende effectief bewezen behandelmethoden en technieken. Zo ben ik geschoold in cognitieve gedragstherapie. Daarin maak ik gebruik van oplossingsgerichte technieken, de groei mindset en effectieve leerstrategieën. Mijn focus is altijd gericht op groei. Elk kind en jongere heeft zo zijn eigen wijze van leren en ontwikkelen. Naast aandacht voor de problemen ben ik geïnteresseerd in de (soms verborgen) talenten, sterke karaktereigenschappen en veerkracht die elk kind heeft. Door deze te ontdekken en te leren inzetten krijgen kinderen weer meer grip op hun gedachten, gevoel en gedrag. Uiteindelijk gaat het erom dat ze weer in evenwicht komen, vertrouwen in zichzelf en hun omgeving hervinden.

In de behandeling vind ik het belangrijk dat er een open en veilige sfeer wordt gecreëerd met een wederzijds vertrouwen zodat kinderen zich vrij voelen om te praten over datgene wat er voor hen toe doet. Toegankelijk, motiverend en verbindend zijn kenmerken in mijn werkwijze. Daarnaast zijn de behandelingen gericht op samenwerking met ouders en andere professionals. Mede door mijn werk in het onderwijs weet ik hoe belangrijk de driehoek tussen bijvoorbeeld kind, ouders en school is. Wanneer er sprake is van klachten die te maken hebben met school, kan ik hierin meedenken, adviseren en indien wenselijk school begeleiden.

Om de kwaliteit van mijn werkzaamheden te waarborgen, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en ben ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast volg ik intervisie en supervisie en blijf ik in ontwikkeling door het volgen van cursussen en postmaster onderwijs.

Ik woon samen met mijn man en ben moeder van een zoon en dochter in de puberleeftijd. In mijn vrije tijd houd ik van sporten, koken en gezelligheid met vrienden.

 • Geregistreerd NVO Orthopedagoog, 14244
 • Geregistreerd SKJ, 120008396
 • AGB code: 94104252

Werkdagen: Maandag, dinsdag
Email: Liesbeth@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0614682254

Jantine

Jantine Tijdeman

Als klein meisje wist ik al wat ik wilde worden: juf! Maar toen ik eenmaal juf was, vond ik het vooral leuk om kinderen te helpen bij wie het op school even niet zo goed lukte, om welke reden dan ook. Ik ben toen orthopedagogiek gaan studeren en ben daarna verder gaan leren voor GZ-psycholoog (specialisatie kind en jeugd). Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende praktijken voor kinder- en jeugdpsychologie. Daarnaast werk ik al jaren als onderwijsadviseur op basisscholen. Om nog beter de aansluiting te vinden bij kinderen heb ik de opleiding tot speltherapeut gevolgd. Kinderen kunnen hun woede, verdriet, angst en machteloosheid soms niet uiten; wel is dit te zien in hun spelverhalen. Psychotherapie met behulp van spel biedt een mogelijkheid deze kinderen te helpen. Spel is hun taal. En als er taal is, kan er gecommuniceerd worden.

In mijn werk vind ik het belangrijk dat de begeleiding wordt geboden vanuit een zeer kindgerichte en belevingsgerichte invalshoek. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om samen uit te zoeken wat de mogelijkheden en talenten van een kind zijn en uit te gaan van wat al wél lukt. Dit in een ontspannen sfeer en op een manier die bij het kind past!

 • GZ-psycholoog
 • Speltherapeut
 • BIG: 19061660025
 • AGB-code: 94101307

Werkdagen: Woensdag
Email: Jantine@Praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0628911250

Marjolein

Marjolein Mallens

Als orthopedagoog en GZ-psycholoog kind en jeugd heb ik brede ervaring opgedaan in verschillende settingen zoals ziekenhuizen, de specialistische GGZ en de basis GGZ. Daarbij staat voor mij steeds de aansluiting bij het kind en de jongere centraal waarbij enthousiasme, flexibiliteit, oprechte interesse en analytisch denken sleutelwoorden zijn.

Ik werk met methoden en gedachtengoed vanuit onder andere de oplossingsgerichte benadering, de cognitieve gedragstherapie en EMDR.

 • lid van de NVO en vereniging EMDR
 • AGB code: 94-010685
 • BIG nummer: 69909726725

Werkdagen: Maandag t/m donderdag
Email: Marjoleinmallens@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0648351075

Maaike

Maaike Martens

Als systeemtherapeut (gezinstherapeut) ben ik opgeleid om gezinnen die op een bepaald moment vastlopen met elkaar te behandelen om weer goed samen verder te kunnen. Dit doe ik door het gesprek aan te gaan met de gezinsleden vaak in wisselende samenstelling. Ik maak gebruik van o.a. onderdelen uit de methodiek van Nieuwe Autoriteit, AFFT en ik ben gevorderd EFT therapeut.

Sinds 2003 ben ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie en heb ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders.

Respect, empathie en humor zijn kenmerkend voor mijn manier van werken. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar wat ouders en kinderen nodig hebben om weer in vertrouwen verder te kunnen met elkaar.

 • Geregistreerd systeemtherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Gevorderd EFT-therapeut en ingeschreven bij de stichting EFT nederland
 • KVK nummer: 641697766
 • persoonlijke AGB code:90102873

Werkdagen: Maandag, donderdag, vrijdag
Email: Maaike@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0617202484