Aanpak op maat

Lees over onze unieke aanpak

Bij ons is diagnostiek niet het eindpunt maar het vertrekpunt

Diagnostiek

In overleg met ouders en kind kan er diagnostiek worden uitgevoerd. Wanneer er onduidelijkheden zijn ten aanzien van intelligentie (profiel) dan wel andere factoren die het presteren en welbevinden (mogelijk) belemmeren is het goed om hier onderzoek naar te doen.

2 meiden die met hun handen een hart vormen

Behandeling

Naar aanleiding van de intake / het kennismakingsgesprek en/of de diagnostiek kunnen we met elkaar een behandelplan opstellen. Hierin staat verwoord wat de doelen van behandeling zijn en hoe we deze gaan behalen.

Leerproblematiek

Leren gaat niet altijd vanzelf en een kind of jeugdige kan zelfs vastlopen in de leerontwikkeling ondanks extra ondersteuning van ouders en school. De oorzaak is niet altijd duidelijk, maar het is zichtbaar dat het kind/jeugdige zich niet gelukkig voelt op school.

Tarieven

Bekijk de verschillende tarieven voor boven de 18 en onder de 18. Wij hebben een contract met verschillende gemeenten waardoor diagnostiek en behandeling wordt vergoed.

Huisregels en privacy

Hier kun jij lezen welke huisregels wij hebben en hoe wij omgaan met je privacy.

Kind die de hand schud van een GZ-psycholoog

Wij staan voor je klaar

Heb je vragen?