Sophie Speijer

Vanaf het moment dat ik mocht werken ben ik met kinderen gaan werken; van oppas, kinderfotograaf, pedagogisch medewerker in de kinderopvang tot vrijwilliger op de kinderafdeling van het Emma kinderziekenhuis. Logischerwijs koos ik voor de opleiding orthopedagoog waarna ik ervaring op deed bij verschillende organisaties in de jeugdzorg van lichte tot zware zorg (residentiele jeugdzorg, basis- en specialistische zorg).

Waar ik ook met kinderen werk, overal dagen kinderen mij uit in mijn werk om nieuwsgierig en creatief te blijven. De fantasierijke, grenzeloze en positieve kijk die kinderen op het leven hebben maken dat ik veel plezier en energie haal uit mijn werk.

Ik vind het prettig om werk op maat te leveren voor kinderen,  geen kind en gezin is hetzelfde. Ik combineer oplossingsgerichte, cognitief gedragstherapeutische en een systeemgerichte aanpak in mijn werk. Daarnaast help ik kinderen en ouders te verklaren waar bepaalde problemen vandaan komen door middel van diagnostiek. Vanuit een verklaring kan er gekeken worden naar passende ondersteuning voor ouders, school en/of het kind.

  • Orthopedagoog NVO 23751
  • Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor jeugd (SKJ): 120008691

Werkdagen: Dinsdag t/m vrijdag
Email: Sophie@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0618737157