Liesbeth La Porte

In de afgelopen 25 jaar heb ik brede ervaring opgebouwd bij verschillende onderwijs- en zorginstellingen. Zo ben ik begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs. Daarna werkte ik jaren als orthopedagoog in het speciaal onderwijs, in de jeugdzorg en bij een schooladviesbureau. Naast mijn werkzaamheden bij Praktijk Op-Maat-Gemaakt werk ik als vrijgevestigde orthopedagoog/ onderwijsadviseur voor verschillende scholen en samenwerkingsverbanden.

Als behandelaar gebruik ik verschillende effectief bewezen behandelmethoden en technieken. Zo ben ik geschoold in cognitieve gedragstherapie. Daarin maak ik gebruik van oplossingsgerichte technieken, de groei mindset en effectieve leerstrategieën. Mijn focus is altijd gericht op groei. Elk kind en jongere heeft zo zijn eigen wijze van leren en ontwikkelen. Naast aandacht voor de problemen ben ik geïnteresseerd in de (soms verborgen) talenten, sterke karaktereigenschappen en veerkracht die elk kind heeft. Door deze te ontdekken en te leren inzetten krijgen kinderen weer meer grip op hun gedachten, gevoel en gedrag. Uiteindelijk gaat het erom dat ze weer in evenwicht komen, vertrouwen in zichzelf en hun omgeving hervinden.

In de behandeling vind ik het belangrijk dat er een open en veilige sfeer wordt gecreëerd met een wederzijds vertrouwen zodat kinderen zich vrij voelen om te praten over datgene wat er voor hen toe doet. Toegankelijk, motiverend en verbindend zijn kenmerken in mijn werkwijze. Daarnaast zijn de behandelingen gericht op samenwerking met ouders en andere professionals. Mede door mijn werk in het onderwijs weet ik hoe belangrijk de driehoek tussen bijvoorbeeld kind, ouders en school is. Wanneer er sprake is van klachten die te maken hebben met school, kan ik hierin meedenken, adviseren en indien wenselijk school begeleiden.

Om de kwaliteit van mijn werkzaamheden te waarborgen, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en ben ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast volg ik intervisie en supervisie en blijf ik in ontwikkeling door het volgen van cursussen en postmaster onderwijs.

Ik woon samen met mijn man en ben moeder van een zoon en dochter in de puberleeftijd. In mijn vrije tijd houd ik van sporten, koken en gezelligheid met vrienden.

  • Geregistreerd NVO Orthopedagoog, 14244
  • Geregistreerd SKJ, 120008396
  • AGB code: 94104252

Werkdagen: Maandag, dinsdag
Email: Liesbeth@praktijkopmaatgemaakt.nl
Telefoonnummer: 0614682254